ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.11.2020 9:47
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
167673
167175
167461
165693
165303
165215
165532
164935
165241
     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
17847
17826
19018
21045
22076
22556
22728
22862
22790
     
Промисловість
38251
38178
38056
37674
37189
37063
37372
37063
36872
     
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4671
4682
4745
4758
4748
4738
4697
4702
4734
     
Переробна промисловість
23796
23677
23536
23344
23118
22989
23309
23082
22968
     
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6670
6677
6624
6414
6204
6197
6206
6185
6085
     
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3114
3142
3151
3158
3119
3139
3160
3094
3085
     
Будівництво
1692
1507
1508
1377
1258
1262
1355
1403
1446
     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12054
12108
12091
10879
10966
10912
10986
11025
11049
     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16862
17070
16926
16725
16684
16709
16798
16769
16744
     
Тимчасове розміщування й організація харчування
158
191
150
127
126
141
133
154
171
     
Інформація та телекомунікації
1587
1432
1407
1253
1076
964
924
892
890
     
Фінансова та страхова діяльність
1484
1478
1484
1588
1573
1568
1546
1543
1524
     
Операції з нерухомим майном
852
833
834
823
809
813
816
777
758
     
Професійна, наукова та технічна діяльність
2182
2187
2142
2041
2045
1962
1906
1822
1809
     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2422
2381
2307
2307
2155
2154
2144
2247
2253
     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12521
12361
12465
12198
12353
12346
12280
12187
12243
     
Освіта
32899
33110
32894
32140
31779
31626
31327
31108
31654
     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22694
22463
22186
21603
21415
21319
21422
21322
21175
     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3752
3703
3642
3569
3458
3475
3455
3421
3535
     
Надання інших видів послуг
416
347
351
344
341
345
340
340
328
     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області