ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.11.2020 9:39
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
8677
8724
9013
8819
8939
9738
10021
9509
10220
     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
7781
7688
8654
9666
8752
9298
10247
8490
9903
     
Промисловість
9812
9555
9773
9302
9578
9874
10842
10830
10928
     
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
13346
12261
12945
14152
12522
13029
16474
13870
14820
     
Переробна промисловість
8701
8682
8907
8137
8340
8725
9407
9572
9614
     
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
12259
11656
11398
10832
12849
12696
13212
14374
14115
     
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7764
7635
8042
7496
7767
7955
8407
8515
8451
     
Будівництво
6812
6830
6027
5593
6114
6585
6630
7352
7423
     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8224
8125
7976
7978
7788
8430
8541
8560
8561
     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10836
10503
10580
9959
9856
10552
11043
11331
11207
     
Тимчасове розміщування й організація харчування
5418
5748
4751
2754
2894
4042
4944
5282
5375
     
Інформація та телекомунікації
6883
7534
7657
7040
7795
8068
8212
9074
8261
     
Фінансова та страхова діяльність
13567
14168
14270
13688
13037
14373
14573
13678
13110
     
Операції з нерухомим майном
8760
8873
9078
8265
8074
9333
9557
8870
9684
     
Професійна, наукова та технічна діяльність
6620
8325
8514
6719
7712
9048
9144
8496
8575
     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6297
6323
6548
5844
6790
6335
6770
6583
6825
     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12329
13151
13491
13175
12904
14232
15881
15660
16031
     
Освіта
7493
7692
7870
7782
8057
9783
8618
7583
9705
     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6727
6809
7308
6782
7700
8205
7931
7466
8053
     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5979
6122
6358
6230
6396
7047
7092
6571
6782
     
Надання інших видів послуг
5527
6582
6836
5542
5722
6201
7544
7894
8425
     
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області