ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 07.10.2020 10:30
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–серпні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
21811582,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
17049454,9
78,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1621058,2
7,5
Переробна промисловість
С
15428396,7
70,7
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
8271762,7
37,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
63409,2
0,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
338677,2
1,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
421888,7
1,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
9082,4
0,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
679323,5
3,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2530533,3
11,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2223481,8
10,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4370767,3
20,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
391359,8
1,8
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області