ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 15.10.2020 10:03
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
станом на 1 жовтня 2020 року
 
Усього
Усього юридичних осіб
25162
у тому числі
фермерське господарство
3149
приватне підприємство
3974
державне підприємство
66
казенне підприємство
комунальне підприємство
435
дочірнє підприємство
183
іноземне підприємство
10
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
58
підприємство споживчої кооперації
74
акціонерні товариства
221
товариство з обмеженою відповідальністю
8655
товариство з додатковою відповідальністю
46
повне товариство
47
командитне товариство
4
адвокатське об’єднання
6
адвокатське бюро
27
кооперативи
395
з них
виробничий
22
обслуговуючий
202
споживчий
12
сільськогосподарський виробничий
27
сільськогосподарський обслуговуючий
38
органи влади, організації (установи, заклади)
3074
з них
державна організація (установа, заклад)
455
комунальна організація (установа, заклад)
1958
приватна організація (установа, заклад)
24
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
42
асоціація
33
корпорація
5
консорціум
концерн
спілка споживчих товариств
3
інші об’єднання юридичних осіб
11
товарна біржа
9
кредитна спілка
30
споживче товариство
97
недержавний пенсійний фонд
політична партія
495
громадська організація
1828
громадська спілка
15
релігійна організація
446
профспілка, об’єднання профспілок
622
творча спілка (інша професійна організація)
7
благодійна організація
335
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
484
орган самоорганізації населення
3
інші організаційні форми
315
Відокремлені підрозділи юридичних осіб
1426
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ)
1385
представництво
41
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області