ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.09.2020 14:55
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у червні 2020 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %
до
4723,00
грн
від 4723,01до
6000,00
грн
від 6000,01до
6500,00
грн
від 6500,01до
7000,00
грн
від 7000,01до
8000,00
грн
від 8000,01до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
від 20000,01 до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Усього
156814
7,6
23,4
6,5
5,6
8,1
12,6
11,1
10,5
7,9
3,8
2,9
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
22371
4,7
33,4
7,2
6,5
8,6
12,9
8,3
6,0
5,1
4,1
3,2
Промисловість
34739
6,0
18,2
5,0
5,4
9,5
14,7
14,5
13,1
8,3
2,9
2,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4560
1,7
6,6
3,5
3,6
6,4
13,2
14,8
22,4
15,7
7,1
5,0
Переробна промисловість
20996
7,9
23,6
5,1
6,1
9,7
13,6
12,8
11,2
6,7
1,9
1,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6092
1,2
4,6
2,6
2,8
9,4
20,9
21,6
16,9
10,8
4,4
4,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3091
9,5
25,8
10,4
8,7
12,6
12,4
11,1
5,3
3,1
0,9
0,2
Будівництво
1191
13,1
43,0
7,6
15,4
3,5
5,4
3,4
3,7
2,5
1,5
0,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10173
10,0
30,7
6,6
7,7
6,9
11,6
8,7
7,6
4,9
2,2
3,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
15536
4,6
15,1
5,3
4,0
7,9
16,4
14,9
14,3
9,7
4,4
3,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
121
35,5
46,2
9,9
1,7
0,8
2,5
1,7
1,7
Інформація та телекомунікації
882
7,5
34,0
7,6
8,3
11,9
9,3
6,7
6,2
3,7
1,6
3,2
Фінансова та страхова діяльність
1505
5,3
12,0
1,3
1,0
3,6
11,5
10,1
13,5
19,0
11,7
11,0
Операції з нерухомим майном
784
16,5
30,6
5,6
3,2
11,9
9,8
7,8
2,3
1,9
3,6
6,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
1848
11,9
21,8
13,5
6,5
11,0
9,7
7,4
6,1
4,7
1,8
5,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2056
15,6
44,9
6,4
7,5
3,6
12,4
5,1
2,5
1,8
0,1
0,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12059
2,2
8,0
4,1
4,0
6,5
14,4
16,1
15,2
12,3
8,5
8,7
Освіта
29099
9,4
20,9
7,4
5,3
6,5
9,3
10,6
13,1
11,4
4,6
1,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20878
9,8
32,2
8,6
6,3
9,8
11,4
7,8
6,0
4,3
2,1
1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3257
26,3
28,1
7,1
5,6
6,5
8,4
5,3
5,1
3,8
2,8
1,0
Надання інших видів послуг
315
24,8
32,3
7,3
2,5
8,6
10,2
4,8
6,0
3,5
  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області