ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 28.07.2020 13:35
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2020 році
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
115,1
102,5
104,7
104,3
102,6
103,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
116,8
103,1
105,5
104,9
103,0
104,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
126,6
78,6
88,0
94,7
94,1
94,1
Переробна промисловість
С
114,1
111,0
111,2
108,0
105,6
107,7
з неї
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
119,8
110,7
111,1
108,4
104,9
108,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
80,5
43,9
46,1
48,4
53,5
53,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
169,2
167,2
147,1
142,1
139,7
138,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
106,6
82,1
73,9
74,3
78,8
86,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
221,1
136,9
111,4
131,6
144,5
136,2
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
74,4
93,1
84,5
82,3
99,5
99,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
117,2
142,2
137,9
146,3
142,1
132,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
76,7
86,0
86,7
71,0
74,2
80,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
92,9
94,0
92,5
95,6
95,6
94,8
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області