ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 28.07.2020 13:34
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–червень 2020 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Червень 2020
до травня 2020
Червень 2020
до червня 2019
Січень–червень 2020
до січня–червня 2019
Промисловість
B+C+D
113,0
111,3
103,9
Добувна та переробна промисловість
B+C
113,4
112,7
104,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
136,0
94,1
94,1
Переробна промисловість
С
108,2
119,5
107,7
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
112,1
128,0
108,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
66,7
53,3
53,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,1
130,5
138,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
120,3
127,4
86,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
70,0
100,7
136,2
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
67,8
100,2
99,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
94,5
96,0
132,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
110,2
134,5
80,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,5
90,8
94,8
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області