ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 08.07.2020 9:41
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–травні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
13491349,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
10310655,5
76,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
978382,4
7,3
Переробна промисловість
С
9332273,1
69,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5012590,6
37,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
35761,6
0,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
220830,0
1,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
194645,1
1,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
5638,6
0,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
370157,0
2,7
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1676350,9
12,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1345737,5
10,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2946474,1
21,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
187274,5
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області