ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 15.07.2020 11:03
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
станом на 1 липня 2020 року
 
Усього
Усього юридичних осіб
24908
у тому числі
фермерське господарство
3146
приватне підприємство
3967
державне підприємство
66
казенне підприємство
комунальне підприємство
435
дочірнє підприємство
183
іноземне підприємство
10
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
58
підприємство споживчої кооперації
74
акціонерні товариства
221
товариство з обмеженою відповідальністю
8519
товариство з додатковою відповідальністю
46
повне товариство
47
командитне товариство
4
адвокатське об’єднання
5
адвокатське бюро
25
кооперативи
393
з них
виробничий
22
обслуговуючий
200
споживчий
12
сільськогосподарський виробничий
27
сільськогосподарський обслуговуючий
38
органи влади, організації (установи, заклади)
3018
з них
державна організація (установа, заклад)
403
комунальна організація (установа, заклад)
1953
приватна організація (установа, заклад)
23
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
42
асоціація
34
корпорація
5
консорціум
концерн
спілка споживчих товариств
3
інші об’єднання юридичних осіб
11
товарна біржа
9
кредитна спілка
30
споживче товариство
96
недержавний пенсійний фонд
політична партія
493
громадська організація
1814
громадська спілка
14
релігійна організація
445
профспілка, об’єднання профспілок
622
творча спілка (інша професійна організація)
7
благодійна організація
332
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
463
орган самоорганізації населення
3
інші організаційні форми
310
Відокремлені підрозділи юридичних осіб
1428
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ)
1389
представництво
39
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області