ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.07.2020 9:46
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
167673
167175
167461
165693
165303
             
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
17847
17826
19018
21045
22076
             
Промисловість
38251
38178
38056
37674
37189
             
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4671
4682
4745
4758
4748
             
Переробна промисловість
23796
23677
23536
23344
23118
             
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6670
6677
6624
6414
6204
             
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3114
3142
3151
3158
3119
             
Будівництво
1692
1507
1508
1377
1258
             
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12054
12108
12091
10879
10966
             
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16862
17070
16926
16725
16684
             
Тимчасове розміщування й організація харчування
158
191
150
127
126
             
Інформація та телекомунікації
1587
1432
1407
1253
1076
             
Фінансова та страхова діяльність
1484
1478
1484
1588
1573
             
Операції з нерухомим майном
852
833
834
823
809
             
Професійна, наукова та технічна діяльність
2182
2187
2142
2041
2045
             
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2422
2381
2307
2307
2155
             
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12521
12361
12465
12198
12353
             
Освіта
32899
33110
32894
32140
31779
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22694
22463
22186
21603
21415
             
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3752
3703
3642
3569
3458
             
Надання інших видів послуг
416
347
351
344
341
             
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області