ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.07.2020 9:53
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
145
142
143
127
123
             
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
144
155
154
146
             
Промисловість
144
143
145
118
123
             
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
131
138
129
127
             
Переробна промисловість
144
143
144
119
121
             
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
149
98
120
             
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
149
146
151
142
140
             
Будівництво
153
145
138
115
124
             
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
153
150
148
133
124
             
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
145
141
140
127
125
             
Тимчасове розміщування й організація харчування
155
147
116
58
57
             
Інформація та телекомунікації
134
137
136
127
126
             
Фінансова та страхова діяльність
148
145
143
131
127
             
Операції з нерухомим майном
148
142
144
117
118
             
Професійна, наукова та технічна діяльність
142
137
142
124
122
             
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
156
150
152
140
137
             
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
155
147
152
143
137
             
Освіта
134
131
120
102
93
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
158
150
156
142
135
             
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
136
138
116
109
             
Надання інших видів послуг
129
135
133
122
117
             
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області