ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.07.2020 10:01
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
8677
8724
9013
8819
8939
             
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
7781
7688
8654
9666
8752
             
Промисловість
9812
9555
9773
9302
9578
             
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
13346
12261
12945
14152
12522
             
Переробна промисловість
8701
8682
8907
8137
8340
             
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
12259
11656
11398
10832
12849
             
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7764
7635
8042
7496
7767
             
Будівництво
6812
6830
6027
5593
6114
             
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8224
8125
7976
7978
7788
             
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10836
10503
10580
9959
9856
             
Тимчасове розміщування й організація харчування
5418
5748
4751
2754
2894
             
Інформація та телекомунікації
6883
7534
7657
7040
7795
             
Фінансова та страхова діяльність
13567
14168
14270
13688
13037
             
Операції з нерухомим майном
8760
8873
9078
8265
8074
             
Професійна, наукова та технічна діяльність
6620
8325
8514
6719
7712
             
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6297
6323
6548
5844
6790
             
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12329
13151
13491
13175
12904
             
Освіта
7493
7692
7870
7782
8057
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6727
6809
7308
6782
7700
             
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5979
6122
6358
6230
6396
             
Надання інших видів послуг
5527
6582
6836
5542
5722
             
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області