ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 23.07.2020 14:12
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні–травні 2020 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–Y89
6683
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
133
з них
туберкульоз
A15–A19
35
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
62
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
809
з них злоякісні
C00–C97
802
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
4
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
23
з них цукровий діабет
E10–E14
21
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
18
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
15
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
19
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
4248
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
3658
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
34
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
472
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
146
з них грип і пневмонія
J10–J18
59
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
246
з них алкогольна хвороба печінки
K70
18
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
8
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
2
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N99
21
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
1
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P07–P96
14
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
10
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
564
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
392
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
29
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
20
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
24
випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
36
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
111
навмисне самоушкодження
X60–X84
89
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
17
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
25
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
25
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
-
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області