ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 01.06.2020 13:36
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області у 2019 році
(уточнені дані)
(тис.дол. США)

 

Експорт
Імпорт
рік
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
рік
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал
Усього
30710,5
8327,5
5967,5
9133,1
7282,4
15553,3
5101,9
3088,0
3858,4
3505,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
к
к
к
к
к
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
к
к
1598,4
390,9
369,9
578,6
259,0
Транспортні послуги
18324,2
5335,0
2870,9
5852,6
4265,6
2896,2
1404,4
418,5
439,5
633,8
   у тому числі
   Послуги морського транспорту
415,1
302,5
47,5
к
к
   Послуги повітряного транспорту
к
к
к
к
к
716,6
к
213,5
183,6
189,4
   Послуги залізничного  транспорту
к
к
к
1115,7
900,9
к
к
к
   Послуги автомобільного транспорту
1708,6
290,4
411,7
545,1
461,4
565,2
70,5
131,7
120,9
242,0
   Інші допоміжні та додаткові    транспортні послуги
к
к
к
к
к
83,7
к
к
к
82,5
Послуги, пов’язані з подорожами
194,7
104,1
16,1
28,6
46,0
2964,3
598,2
751,9
838,8
775,3
   у тому числі
   Послуги під час інших ділових
   подорожей
3,2
к
к
к
0,5
2769,7
558,8
658,1
805,6
747,2
Послуги з будівництва
к
к
к
к
к
к
к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю
к
к
к
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
150,1
к
39,5
к
33,1
   у тому числі
   Послуги, пов’язані
   з ліцензійною діяльністю
132,7
к
к
к
к
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
4357,1
903,5
1039,4
1064,9
1349,5
221,1
39,0
89,7
47,7
44,7
   у тому числі
   Комп’ютерні послуги
3947,9
800,5
942,6
962,8
1241,9
217,2
38,2
к
47,5
к
Ділові послуги
4553,6
1172,2
1288,5
1286,9
805,9
7610,1
2620,2
1350,8
1907,5
1731,5
   у тому числі
   Професійні та консалтингові послуги
127,6
к
к
к
53,8
2378,0
549,1
534,7
673,6
620,5
   Наукові та технічні послуги
553,0
к
к
к
138,5
1234,5
573,6
к
391,9
261,6
   Інші ділові послуги
233,7
93,6
к
к
к
к
к
к
к
к
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
15,6
15,6
1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області