ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 30.06.2020 9:39
Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру
2020
січень-березень
січень-червень
січень-вересень
січень-грудень
Робоча сила 
в середньому за період, тис. осіб
у віці 15 років і старше
435,6
     
у віці 15-70 років
434,9
     
працездатного віку
420,5
     
Рівень участі населення в робочій силі 
у % до населення відповідної вікової групи
     
у віці 15 років і старше
55,3
     
у віці 15-70 років
63,8
     
працездатного віку
75,7
     
Зайняте населення 
в середньому за період, тис. осіб
     
у віці 15 років і старше
387,8
     
у віці 15-70 років
387,1
     
працездатного віку
372,7
     
Рівень зайнятості населення 
у % до населення відповідної вікової групи
     
у віці 15 років і старше
49,2
     
у віці 15-70 років
56,8
     
працездатного віку
67,1
     
Безробітне населення (за методологією МОП)
в середньому за період, тис. осіб
     
у віці 15 років і старше
47,8
     
у віці 15-70 років
47,8
     
працездатного віку
47,8
     
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у % до робочої сили відповідної вікової групи
     
у віці 15 років і старше
11,0
     
у віці 15-70 років
11,0
     
працездатного віку
11,4
     
Середньооблікова кількість штатних працівників
тис. осіб
167,4
     
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
6,6
     
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню
у % до середньооблікової кількості штатних працівників
7,0
     
Середньомісячна заробітна плата
     
номінальна
гривень
8805
     
реальна
у % до відповідного періоду попереднього року
115,2
     
Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області