ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 30.06.2020 13:29
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–травень 2020 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Травень 2020
до квітня 2020
Травень 2020
до травня 2019
Січень–травень 2020
до січня–травня 2019
Промисловість
B+C+D
87,6
95,4
102,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
87,5
95,3
103,0
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
67,0
91,3
94,1
Переробна промисловість
С
94,1
96,3
105,6
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
90,2
91,9
104,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
155,9
69,6
53,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
107,6
130,7
139,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
115,9
97,3
78,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
111,4
214,5
144,5
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
193,4
155,9
99,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
92,0
126,7
142,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
125,2
93,5
74,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
89,2
95,7
95,6
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області