ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.06.2020 8:13
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–квітні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
10867934,0
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
8127795,9
74,8
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
698464,3
6,4
    Переробна промисловість
С
7429331,6
68,4
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
3951496,9
36,4
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
27293,8
0,3
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
184997,2
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
160457,8
1,5
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
5017,6
0,0
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
285337,8
2,6
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1338155,5
12,3
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1100841,0
10,1
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2552863,6
23,5
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
187274,5
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області