ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 26.06.2020 11:08
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності
Усього2
 
109199266,6
12477512,3
11,4
58869765,0
53,9
37851989,3
34,7
13558475,3
12,4
Сільське, лісове та рибне господарство
A
29403604,0
к
к
к
к
14309843,8
48,7
5067547,4
17,2
Промисловість
B+C+D+E
30817914,7
8637663,3
28,0
18875860,0
61,3
3304391,4
10,7
1105070,1
3,6
Будівництво
F
2320953,0
558891,3
24,1
1762061,7
75,9
811166,6
34,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
39930531,8
к
к
к
к
15326939,2
38,4
5233129,6
13,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
3806835,9
2424695,0
63,7
1382140,9
36,3
530231,4
13,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
95345,4
95345,4
100,0
27798,4
29,2
Інформація та телекомунікації
J
399903,3
к
к
к
к
140512,6
35,1
Фінансова та страхова діяльність
K
13572,7
13572,7
100,0
2354,8
17,3
Операції з нерухомим майном
L
600032,3
58238,8
9,7
541793,5
90,3
322881,0
53,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
361326,3
108157,1
29,9
253169,2
70,1
141228,0
39,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
714141,7
316683,8
44,3
397457,9
55,7
122898,6
17,2
Освіта
P
18325,2
18325,2
100,0
17436,2
95,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
618762,9
572101,5
92,5
46661,4
7,5
18303,9
3,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
3129,6
8,5
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
30188,2
49,4
14787,1
24,2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області