ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 26.06.2020 11:01
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності
Усього2
 
104771
8305
7,9
61692
58,9
34774
33,2
15489
14,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
26705
к
к
к
к
12845
48,1
5107
19,1
Промисловість
B+C+D+E
34806
6264
18,0
23616
67,8
4926
14,2
1682
4,8
Будівництво
F
2941
621
21,1
2320
78,9
1084
36,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
11555
к
к
к
к
6051
52,4
3324
28,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5759
3847
66,8
1912
33,2
929
16,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
442
442
100,0
173
39,1
Інформація та телекомунікації
J
1233
к
к
к
к
516
41,8
Фінансова та страхова діяльність
K
86
86
100,0
33
38,4
Операції з нерухомим майном
L
2228
380
17,1
1848
82,9
1170
52,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1417
285
20,1
1132
79,9
709
50,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2723
1408
51,7
1315
48,3
412
15,1
Освіта
P
112
112
100,0
101
90,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
14226
13747
96,6
479
3,4
103
0,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
32
14,5
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
177
55,7
114
35,8
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області