ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 26.06.2020 10:56
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, осіб
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
осіб
у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності
Усього2
 
109234
8305
7,6
61728
56,5
39201
35,9
19703
18,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
29270
к
к
к
к
15389
52,6
7575
25,9
Промисловість
B+C+D+E
35173
6264
17,8
23623
67,2
5286
15,0
1994
5,7
Будівництво
F
3091
621
20,1
2470
79,9
1224
39,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
12213
к
к
к
к
6708
54,9
3948
32,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
5861
3851
65,7
2010
34,3
1022
17,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
491
491
100,0
221
45,0
Інформація та телекомунікації
J
1318
к
к
к
к
586
44,5
Фінансова та страхова діяльність
K
101
101
100,0
45
44,6
Операції з нерухомим майном
L
2458
380
15,5
2078
84,5
1399
56,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
1511
285
18,9
1226
81,1
800
52,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
2837
1410
49,7
1427
50,3
517
18,2
Освіта
P
115
115
100,0
104
90,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
14246
13748
96,5
498
3,5
112
0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
34
15,2
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
185
56,7
122
37,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області