ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 26.06.2020 10:41
Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього2
 
8755
7
0,1
418
4,8
8330
95,1
7326
83,7
Сільське, лісове та рибне господарство
A
3448
1
120
3,5
3327
96,5
2980
86,4
Промисловість
B+C+D+E
963
5
0,5
102
10,6
856
88,9
686
71,2
Будівництво
F
497
12
2,4
485
97,6
417
83,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1844
1
0,1
59
3,2
1784
96,7
1599
86,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
309
27
8,7
282
91,3
228
73,8
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
85
85
100,0
74
87,1
Інформація та телекомунікації
J
168
3
1,8
165
98,2
141
83,9
Фінансова та страхова діяльність
K
39
39
100,0
34
87,2
Операції з нерухомим майном
L
619
7
1,1
612
98,9
574
92,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
317
4
1,3
313
98,7
288
90,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
266
15
5,6
251
94,4
198
74,4
Освіта
P
23
23
100,0
22
95,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
113
66
58,4
47
41,6
30
26,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
17
1
5,9
16
94,1
14
82,4
Надання інших видів послуг
S
47
2
4,3
45
95,7
41
87,2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області