ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 26.06.2020 14:49
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
Усього2
 
9212503,7
1097829,9
11,9
5783812,4
62,8
2330861,4
25,3
829758,2
9,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
2426533,4
к
к
к
к
934450,9
38,5
254743,1
10,5
Промисловість
B+C+D+E
3520286,3
823455,9
23,4
2386567,9
67,8
310262,5
8,8
96843,3
2,8
Будівництво
F
192044,9
50796,6
26,5
141248,3
73,5
57867,3
30,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
887785,6
к
к
к
к
389936,6
43,9
186411,2
21,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
508433,3
379867,9
74,7
128565,4
25,3
56454,6
11,1
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
30381,8
30381,8
100,0
8134,3
26,8
Інформація та телекомунікації
J
89087,2
к
к
к
к
31631,2
35,5
Фінансова та страхова діяльність
K
5319,6
5319,6
100,0
1720,8
32,3
Операції з нерухомим майном
L
130646,9
26983,8
20,7
103663,1
79,3
57281,1
43,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
113526,0
33272,2
29,3
80253,8
70,7
38021,9
33,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
173576,1
94608,2
54,5
78967,9
45,5
22227,0
12,8
Освіта
P
6208,6
6208,6
100,0
5666,7
91,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
1051829,9
1022867,3
97,2
28962,6
2,8
5531,4
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
к
к
1722,0
3,0
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
8587,6
45,6
5502,3
29,2
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області