ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2020 10:45
Використання та запаси палива
Використання палива
за окремими видами економічної діяльності
у 2019 році

Використано1
Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %
сільське, лісове та 
рибне господарство
промисловість
будівництво
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
підприємства та
організації
інших видів діяльності
Усього, тис.т умовного палива
1129,1
17,1
59,4
1,1
6,6
15,8
у тому числі
 
 
 
 
 
 
вугілля, тис.т
226,7
0,0
к
0,0
к
9,5
газ природний, млн.м3
367,5
1,0
93,8
0,0
1,8
3,4
бензин моторний, тис.т
41,8
16,1
6,7
0,7
2,6
73,9
газойлі (паливо дизельне), тис.т
183,5
53,6
11,5
3,9
18,1
12,9
мазути паливні важкі, тис.т
2,0
к
к
7,6
пропан і бутан скраплені, тис.т
37,0
4,1
3,8
0,4
1,0
90,7
оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т
3,3
36,6
33,5
0,9
21,2
7,8
брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т
0,6
к
к
89,5
торф неагломерований паливний, тис.т
к
к
дрова для опалення, тис.м3 щілн
155,0
77,2
12,6
0,1
к
9,3
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т
14,7
к
82,5
0,3
17,1
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Структура витрат палива за напрямами використання у 2019 році
(відсотків)

Використано1
У тому числі
на перетворення
в інші види палива та
енергію
для
неенергетичних потреб
кінцеве
використання1
втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні
Усього
100,0
21,0
2,3
73,8
2,9
Вугілля
100,0
12,7
к
к
к
Газ природний
100,0
32,8
59,6
к
Бензин моторний
100,0
к
к
100,0
0,0
Газойлі (паливо дизельне)
100,0
0,0
0,0
100,0
Мазути паливні важкі
100,0
26,0
к
Пропан і бутан скраплені
100,0
99,9
к
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі
100,0
21,1
78,9
Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля
100,0
53,3
к
Торф неагломерований паливний
к
к
Дрова для опалення
100,0
20,8
к
78,4
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини
100,0
85,7
к
к
1 Дані про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств, організацій та установ, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Запаси палива
(станом на 01.01.2020)
 
Обсяг запасів палива
Приріст, зниження (-) запасів до 01.01.2019, %
Вугілля, тис.т
56,6
48,4
Газ природний, млн.м3
к
к
Бензин моторний, тис.т
4,7
21,5
Газойлі (паливо дизельне), тис.т
17,8
–5,7
Мазути паливні важкі, тис.т
1,7
–14,6
Пропан і бутан скраплені, тис.т
0,6
–9,7
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т
1,4
97,9
Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т
0,3
85,2
Торф неагломерований паливний, тис.т
к
к
Дрова для опалення, тис.м3 щілн
16,5
25,3
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т
1,5
–17,8
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області