ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.06.2020 9:14
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
167673
167175
167461
165693
               
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
17847
17826
19018
21045
               
Промисловість
38251
38178
38056
37674
               
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4671
4682
4745
4758
               
  Переробна промисловість
23796
23677
23536
23344
               
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6670
6677
6624
6414
               
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3114
3142
3151
3158
               
Будівництво
1692
1507
1508
1377
               
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12054
12108
12091
10879
               
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16862
17070
16926
16725
               
Тимчасове розміщування й організація харчування
158
191
150
127
               
Інформація та телекомунікації
1587
1432
1407
1253
               
Фінансова та страхова діяльність
1484
1478
1484
1588
               
Операції з нерухомим майном
852
833
834
823
               
Професійна, наукова та технічна діяльність
2182
2187
2142
2041
               
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2422
2381
2307
2307
               
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12521
12361
12465
12198
               
Освіта
32899
33110
32894
32140
               
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22694
22463
22186
21603
               
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3752
3703
3642
3569
               
Надання інших видів послуг
416
347
351
344
               
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області