ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.06.2020 9:12
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
145
142
143
127
               
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
144
155
154
               
Промисловість
144
143
145
118
               
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
131
138
129
               
  Переробна промисловість
144
143
144
119
               
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
149
98
               
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
149
146
151
142
               
Будівництво
153
145
138
115
               
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
153
150
148
133
               
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
145
141
140
127
               
Тимчасове розміщування й організація харчування
155
147
116
58
               
Інформація та телекомунікації
134
137
136
127
               
Фінансова та страхова діяльність
148
145
143
131
               
Операції з нерухомим майном
148
142
144
117
               
Професійна, наукова та технічна діяльність
142
137
142
124
               
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
156
150
152
140
               
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
155
147
152
143
               
Освіта
134
131
120
102
               
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
158
150
156
142
               
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
136
138
116
               
Надання інших видів послуг
129
135
133
122
               
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області