ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.06.2020 9:25
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у грудні 2020 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні 2019р. нарахована у межах, %
до
4723,00
грн
від 4723,01до
6000,00
грн
від 6000,01до
6500,00
грн
від 6500,01до
7000,00
грн
від 7000,01до
8000,00
грн
від 8000,01до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
від 20000,01 до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Усього
161973
9,8
25,2
7,4
6,1
8,9
12,2
10,2
9,2
6,0
2,4
2,6
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
18857
7,7
32,1
11,1
6,2
9,9
10,9
7,2
5,8
4,1
1,8
3,2
Промисловість
36683
6,4
20,4
4,9
6,2
10,0
14,9
12,8
11,4
7,5
3,1
2,4
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4538
1,9
7,4
3,8
4,1
5,9
14,1
12,9
22,9
15,0
6,8
5,2
  Переробна промисловість
22543
8,3
25,4
4,9
6,8
9,4
12,7
12,0
9,6
6,4
2,6
1,9
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6534
2,7
7,2
3,0
4,3
13,9
24,6
16,5
12,4
8,7
3,3
3,4
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3068
7,7
28,7
10,6
10,0
12,1
10,8
10,7
5,0
2,6
1,3
0,5
Будівництво
1374
23,4
31,8
6,9
12,3
4,4
8,6
6,4
3,2
2,0
0,7
0,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
11733
19,6
26,6
6,7
8,3
5,9
7,3
8,5
8,6
4,6
1,6
2,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
15805
10,2
14,5
3,3
3,7
7,0
14,8
14,6
14,8
9,3
4,2
3,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
125
48,0
23,2
4,0
10,4
7,2
4,0
1,6
1,6
Інформація та телекомунікації
1299
12,2
36,6
6,8
7,2
6,5
11,8
7,6
4,6
3,5
1,4
1,8
Фінансова та страхова діяльність
1433
3,4
8,5
2,4
1,8
4,3
11,6
13,0
18,3
20,4
7,5
8,8
Операції з нерухомим майном
776
22,0
24,5
12,9
3,7
6,2
13,8
2,4
1,9
2,8
2,1
7,7
Професійна, наукова та технічна діяльність
2063
17,8
18,0
15,6
8,1
9,0
11,7
6,2
5,8
2,4
0,9
4,5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2264
14,5
40,4
13,6
8,9
6,0
6,6
5,0
2,3
1,7
0,6
0,4
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12267
2,4
10,7
3,6
4,1
9,3
18,5
12,3
13,4
10,3
5,5
9,9
Освіта
31700
9,0
27,7
9,1
6,4
9,6
11,4
11,1
9,3
5,2
0,9
0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
21770
12,4
36,6
10,0
6,6
9,3
9,5
5,8
4,5
3,1
1,4
0,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3499
24,4
36,5
8,9
4,3
5,8
7,1
5,1
3,9
1,6
1,4
1,0
Надання інших видів послуг
325
4,6
43,4
10,5
5,5
8,0
10,2
5,5
9,2
2,5
0,6
  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області