ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 21.05.2020 11:42
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами Кіровоградської області у І кварталі 2020 року
Найменування послуги згідно з КЗЕП
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
І кварталу 2019
у % до загального обсягу, розділу
тис.дол.
США
у % до
І кварталу 2019
у % до загального обсягу, розділу
Усього
6041,8
74,8
100,0
2794,9
57,8
100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів
к
к
к
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій
620,3
к
22,2
у тому числі
Ремонт машин та устаткування
72,3
к
11,6
Транспортні послуги
3242,6
60,8
53,7
416,7
29,7
14,9
Послуги морського транспорту
к
к
к
Послуги повітряного транспорту
к
к
к
к
к
к
Послуги залізничного транспорту
к
к
к
к
к
Послуги автомобільного транспорту
418,3
144,0
12,9
76,9
109,0
18,4
Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги
к
к
к
34,6
к
8,3
Послуги, пов’язані з подорожами
79,5
76,4
1,3
623,2
127,8
22,3
у тому числі
Послуги під час інших ділових подорожей
к
к
к
601,2
134,1
96,5
Послуги з будівництва
к
к
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності
к
к
к
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги
1234,1
142,8
20,4
103,3
264,9
3,7
у тому числі
Комп’ютерні послуги
1102,8
144,8
89,4
102,1
267,4
98,8
Ділові послуги
843,8
73,8
14,0
1002,4
40,6
35,9
Послуги дослідження та розробки
к
к
к
к
к
Професійні та консалтингові послуги
9,1
1,1
510,6
93,0
50,9
Наукові та технічні послуги
к
к
к
65,9
11,5
6,6
Послуги операційного лізингу
к
к
к
к
к
к
Інші ділові послуги
к
к
к
к
к
к
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги
к
к
к
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області