ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 08.05.2020 10:00
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
8171926,5
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
5983621,5
73,2
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
478579,1
5,9
    Переробна промисловість
С
5505042,4
67,3
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2828586,2
34,6
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
21952,9
0,3
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
140517,5
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
111152,5
1,4
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
4021,8
0,0
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
191753,1
2,3
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
1003532,2
12,3
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
899517,4
11,0
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2048390,8
25,1
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
139914,2
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області