ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 12.05.2020 11:32
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1, %
Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць
У т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих
Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць
У т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %
2007
12,6
52
28
56
20
9,6
2008
11,2
31
24
63
24
7,1
2009
9,4
26
20
69
33
5,7
2010
10,4
29
18
65
28
5,2
2011
12,5
27
10
46
20
5,3
2012
12,8
31
11
59
22
2,8
2013
13,1
28
14
47
20
6,4
2014
11,7
11
4
57
23
2,9
2015
21,8
19
7
51
39
2,3
20172
14,2
16
13
36
13
1,8
20193
16,5
9
6
24
9
4,2
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області