ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 12.05.2020 11:28
Інноваційна активність промислових підприємств
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями
Загальна сума витрат
У тому числі за напрямами
дослідження і розробки
у тому числі
придбання інших зовнішніх знань
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення
інші витрати
внутрішні НДР
зовнішні НДР
%
тис.грн
2007
15,8
107286,5
19423,8
18097,5
1326,3
839,4
58325,3
28698,0
2008
14,6
40647,2
17639,8
17639,8
165,6
18177,1
4664,7
2009
10,7
50661,8
27759,3
25723,3
2036,0
0,8
16648,2
6253,5
2010
13,2
107494,9
32788,8
32480,8
308,0
0,4
68549,8
6155,9
2011
15,5
138869,5
30634,5
30634,5
290,1
100566,1
7378,8
2012
17,4
339000,9
31682,2
31682,2
20,3
298927,5
8370,9
2013
18,3
114749,4
31935,1
31935,1
6,0
67193,1
15615,2
2014
17,3
92973,9
29771,8
29771,8
54,0
55211,3
7936,8
20151
24,8
127719,0
51122,3
51122,3
71601,7
4995,1
20172
22,6
504172,2
к
55787,5
к
390397,2
к
20192
19,4
138270,7
к
77210,5
к
к
40563,7
14493,4
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області