ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 12.05.2020 16:11
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств
(тис.грн)
Загальна сума
витрат
У тому числі за рахунок коштів
власних
вітчизняних
інвесторів
іноземних
інвесторів
інші джерела
2007
107286,5
56849,1
464,6
27616,0
21110,7
2008
40647,2
33006,3
600,1
2093,3
2009
50661,8
44694,7
3359,6
2010
107494,9
103249,6
­
4245,3
2011
138869,5
137949,3
200,0
2012
339000,9
193134,3
145866,6
2013
114749,4
114306,1
443,3
2014
92973,9
92490,5
483,4
20151
127719,1
127719,1
20171,2
504172,2
395834,8
к
к
20191,2
138270,7
к
к
1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області