ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.05.2020 13:09
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
167673
167175
167461
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
17847
17826
19018
                 
Промисловість
38251
38178
38056
                 
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4671
4682
4745
                 
  Переробна промисловість
23796
23677
23536
                 
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6670
6677
6624
                 
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3114
3142
3151
                 
Будівництво
1692
1507
1508
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12054
12108
12091
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16862
17070
16926
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
158
191
150
                 
Інформація та телекомунікації
1587
1432
1407
                 
Фінансова та страхова діяльність
1484
1478
1484
                 
Операції з нерухомим майном
852
833
834
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
2182
2187
2142
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2422
2381
2307
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12521
12361
12465
                 
Освіта
32899
33110
32894
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22694
22463
22186
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3752
3703
3642
                 
Надання інших видів послуг
416
347
351
                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області