ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.05.2020 13:12
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
145
142
143
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
144
155
                 
Промисловість
144
143
145
                 
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
131
138
                 
  Переробна промисловість
144
143
144
                 
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
149
                 
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
149
146
151
                 
Будівництво
153
145
138
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
153
150
148
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
145
141
140
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
155
147
116
                 
Інформація та телекомунікації
134
137
136
                 
Фінансова та страхова діяльність
148
145
143
                 
Операції з нерухомим майном
148
142
144
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
142
137
142
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
156
150
152
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
155
147
152
                 
Освіта
134
131
120
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
158
150
156
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
136
138
                 
Надання інших видів послуг
129
135
133
                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області