ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.05.2020 13:20
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
8677
8724
9013
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
7781
7688
8654
                 
Промисловість
9812
9555
9773
                 
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
13346
12261
12945
                 
  Переробна промисловість
8701
8682
8907
                 
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
12259
11656
11398
                 
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7764
7635
8042
                 
Будівництво
6812
6830
6027
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8224
8125
7976
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10836
10503
10580
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
5418
5748
4751
                 
Інформація та телекомунікації
6883
7534
7657
                 
Фінансова та страхова діяльність
13567
14168
14270
                 
Операції з нерухомим майном
8760
8873
9078
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
6620
8325
8514
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6297
6323
6548
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12329
13151
13491
                 
Освіта
7493
7692
7870
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6727
6809
7308
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5979
6122
6358
                 
Надання інших видів послуг
5527
6582
6836
                 
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області