ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 18.03.2020 14:41
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Кіровоградської області
за видами економічної діяльності (2010–2019)
(тис.дол.США)

Обсяги на 1 січня
На
31 грудня 20191
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Усього
69775,6
52133,3
59537,2
90885,9
147135,5
70626,6
52471,4
58928,3
70109,8
69298,4
74666,1
Сільське, лісове та рибне господарство
14989,1
15124,6
15161,0
14952,6
15392,3
9120,3
1468,7
1308,2
1956,0
1921,7
4374,5
Промисловість
15667,9
14677,7
17336,0
32268,1
90083,3
35594,6
20964,0
26373,1
26137,5
22658,3
24511,1
  добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1185,7
1448,8
2157,0
2202,4
13224,5
6688,1
4552,1
4067,0
3952,8
933,2
1037,4
  переробна промисловість
11020,4
9757,0
11719,3
26607,4
73459,0
27159,3
15364,1
21381,2
21302,2
20830,5
22471,2
  постачання електроенергії, газу, пари
  та кондиційованого повітря
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
  водопостачання; каналізація,
  поводження з відходами
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
Будівництво
120,7
249,0
1172,0
2696,5
3234,4
1673,3
11218,2
11723,5
20036,6
24496,5
24057,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
2414,0
3625,1
5785,6
14341,1
12225,3
6342,2
4878,6
3800,2
5205,1
6271,8
6612,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6130,6
3795,3
3756,1
7908,3
4251,7
3704,8
3482,1
3434,0
3291,4
3086,2
3376,0
Тимчасове розміщування й організація харчування
42,3
2691,5
39,5
2680,9
2681,0
20,1
к
к
к
к
к
Інформація та телекомунікації
1,3
к
к
93,9
341,6
274,6
233,5
225,4
223,4
227,2
234,7
Фінансова та страхова діяльність
к
к
к
к
к
к
к
1202,0
1372,4
1317,2
1263,4
Операції з нерухомим майном
4375,9
3922,9
8226,1
7544,0
5926,9
5869,8
3476,3
4024,5
4588,5
3032,4
3716,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
20,3
184,9
24,4
5247,5
5262,4
2695,2
1774,9
1551,6
1440,4
1475,3
1653,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
к
6656,8
6808,7
3139,0
7722,6
5318,3
4850,1
5171,5
5729,6
4229,4
4306,5
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
к
к
к
к
к
к
к
к
к
578,1
555,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
к
к
к
Надання інших видів послуг
к
к
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Дані щодо прямих інвестицій в області станом на 01 січня 2015, 2016, 2017 років оновлені (див. Методологічні пояснення).
© Головне управління статистики у Кіровоградській області