ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 18.03.2020 9:10
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
в Кіровоградській області у 2019 році1
(тис.дол. США)
 
Усього
У тому числі з
країн ЄС
інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів
в Кіровоградській області
(акціонерний капітал та боргові інструменти)
на 01.01.2019
87231,1
43266,0
43965,1
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2019
69298,4
38887,2
30411,2
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
1428,7
1369,2
59,5
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
–19,1
–18,3
–0,8
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
3958,1
4065,9
–107,8
з них
курсова різниця 2
1910,3
2018,1
–107,8
Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2019
74666,1
44304,0
30362,1
Боргові інструменти (заборгованість
за кредитами та позиками, зобов ’ язання
за торговими кредитами та інші зобов ’ язання перед прямими інвесторами)
на 01.01.2019
17932,7
4378,8
13553,9
на 31.12.2019
17998,4
4454,4
13544,0
Прямі інвестиції нерезидентів
в Кіровоградській області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31.12.2019
92664,5
48758,4
43906,1
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування” визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
з Кіровоградської області у 2019 році1
(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на
01.01.2019
31.12.2019
Усього
к
к
  у тому числі
  Акціонерний капітал
к
к
  Боргові інструменти
_____
1 Дані на 31.12.2019 є попередніми.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області