ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 06.03.2020 10:09
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень 2020р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2020р.
до
довідково:
січень 2019р.
до січня 2018р.
грудня
2019р.
січня
2019р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
  номінальна, грн
83601
108,82
115,43
116,34
  реальна, %
х
109,12
111,23
108,44
Заборгованість із виплати заробітної плати5 - усього,  млн.грн
10,5
73,9
148,3
66,8
Індекс споживчих цін
х
99,6
102,0
101,26
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн
32192,3
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
115,7
115,1
95,2
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
105,8
99,6
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис. грн
70248
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
149,1
73,9
Капітальні інвестиції, млн.грн
7453,27
х
122,88
91,09
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, тис.м2
71,41
х
148,64
117,910
Експорт товарів, млн.дол.США
707,01
х
135,54
125,510
Імпорт товарів, млн.дол.США
250,11
х
95,14
111,410
Сальдо (+, -)
456,91
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол.США
29,81
х
119,34
112,610
Імпорт послуг, млн.дол.США
15,01
х
92,44
132,510
Сальдо (+, -)
14,81
х
х
х
Вантажообіг, млн.ткм
2436,2
109,9
112,1
100,0
Пасажирообіг, млн.пас.км
178,8
86,1
101,5
112,9
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
1660,1
86,3
116,0
101,6
1 Дані за 2019р.
2 Грудень 2019р. до листопада 2019р.
3 Грудень 2019р. до грудня 2018р.
4 2019р. до 2018р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2019р. до грудня 2018р.
7 Січень-грудень 2019р.
8 Січень-грудень 2019р. до січня-грудня 2018р.
9 Січень-грудень 2018р. до січня-грудня 2017р.
10 2018р. до 2017р.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області