ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 12.03.2020 9:07
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1
(остаточні дані)
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-грудень
тис.грн
у % до
всієї
реалізо-
ваної
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2512642,3
5317783,7
7996675,6
10624221,0
13264078,7
15655615,2
19050053,1
21326924,1
23589101,6
26483869,2
29185990,7
32255552,3
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1824128,6
3991221,1
6074610,6
8251356,0
10492792,9
12475003,0
15322977,3
17159107,0
18984666,0
21346454,8
23316577,4
25567288,4
79,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
61257,1
278253,9
417200,4
537615,0
819296,1
993359,8
1229146,8
1416887,2
1573286,1
1875390,3
2051327,7
2239131,5
6,9
Переробна промисловість
С
1762871,5
3712967,2
5657410,2
7713741,0
9673496,8
11481643,2
14093830,5
15742219,8
17411379,9
19471064,5
21265249,7
23328156,9
72,4
з неї
                           
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
908256,3
1961704,6
3025571,2
4008700,2
5045980,9
5954597,6
6844885,5
7489342,9
8226427,8
9331307,8
10294488,7
11418139,6
35,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
10131,0
19605,1
30907,0
40825,4
53814,4
63854,7
73896,7
86468,0
98082,5
106948,5
120591,6
133560,1
0,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
33217,0
86759,6
133905,9
178769,3
233723,7
279430,3
331103,8
364363,3
400282,9
438674,4
481324,5
518728,1
1,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
38172,8
76093,6
124541,0
193364,5
239786,0
284017,8
339835,2
390289,1
454821,8
515212,8
566462,7
612460,8
1,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
1769,8
3363,2
4983,3
7805,2
10679,8
15465,8
18609,8
21069,6
22579,6
24745,6
26389,0
28518,2
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
79948,3
185644,2
264844,9
376187,2
485827,7
574309,2
663311,4
752948,4
854480,5
960427,4
1049149,4
1132801,7
3,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
250250,0
422490,4
666968,2
864895,6
1120786,4
1425585,5
1740402,6
2046580,7
2327770,8
2675729,2
3007979,9
3351819,0
10,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
324545,5
693000,8
1001716,0
1489973,7
1765458,9
2009611,3
3023651,0
3364400,3
3667024,1
3919133,9
4086344,3
4358972,2
13,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
654793,9
1257208,9
1815739,7
2229156,1
2589046,8
2958691,2
3460313,4
3859288,2
4256066,4
4746182,7
5436201,9
6207817,5
19,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
33719,8
69353,7
106325,3
143708,9
182239,0
221921,0
266762,4
308528,9
348369,2
391231,7
433211,4
480446,4
1,5
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).
к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області