ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.03.2020 9:34
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2020 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Січень 2020
до грудня 2019
Січень 2020
до січня 2019
Промисловість
B+C+D
115,7
115,1
  Добувна та переробна промисловість
B+C
116,5
116,8
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2313,0
126,6
    Переробна промисловість
С
90,7
114,1
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
90,7
119,8
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
44,6
80,5
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
142,5
169,2
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
49,9
106,6
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
106,6
221,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
50,4
74,4
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
96,6
117,2
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
95,1
76,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
104,1
92,9
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області