ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 06.03.2020 9:21
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2633077,0
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
1812671,0
68,8
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
70686,9
2,6
    Переробна промисловість
С
1741984,1
66,2
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
884893,8
33,6
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
7374,7
0,3
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
45859,5
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
– 
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
34236,5
1,3
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
1206,4
0,0
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
60771,0
2,3
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
338490,5
12,9
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
303136,8
11,5
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
776830,2
29,5
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
43575,8
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області