ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.03.2020 8:26
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
167673
                     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
17847
                     
Промисловість
38251
                     
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4671
                     
  Переробна промисловість
23796
                     
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6670
                     
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3114
                     
Будівництво
1692
                     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
12054
                     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16862
                     
Тимчасове розміщування й організація харчування
158
                     
Інформація та телекомунікації
1587
                     
Фінансова та страхова діяльність
1484
                     
Операції з нерухомим майном
852
                     
Професійна, наукова та технічна діяльність
2182
                     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2422
                     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12521
                     
Освіта
32899
                     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22694
                     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3752
                     
Надання інших видів послуг
416
                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області