ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.03.2020 8:19
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
січень-
лютий
січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього
8677
                     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
7781
                     
Промисловість
9812
                     
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
13346
                     
  Переробна промисловість
8701
                     
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
12259
                     
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7764
                     
Будівництво
6812
                     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8224
                     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10836
                     
Тимчасове розміщування й організація харчування
5418
                     
Інформація та телекомунікації
6883
                     
Фінансова та страхова діяльність
13567
                     
Операції з нерухомим майном
8760
                     
Професійна, наукова та технічна діяльність
6620
                     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6297
                     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12329
                     
Освіта
7493
                     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6727
                     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5979
                     
Надання інших видів послуг
5527
                     
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області