ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 03.09.2020 15:40
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у грудні 2019 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудня 2019р., осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні 2019р. нарахована у межах, %
до
4173,00
грн
від 4173,01 до
4500,00
грн
від 4500,01 до
5000,00
грн
від 5000,01 до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
понад
20000,00
грн
Усього
159034
5,8
13,7
8,1
10,6
9,5
7,9
11,3
9,7
10,4
7,0
6,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19619
3,4
23,1
10,9
15,5
10,6
7,4
9,2
5,6
5,6
3,9
4,8
Промисловість
36492
4,6
9,3
6,6
8,5
8,8
9,3
12,4
11,9
12,8
7,6
8,2
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4493
1,6
1,5
3,8
3,7
4,9
8,3
12,2
21,8
18,5
13,6
10,1
  Переробна промисловість
22590
5,9
12,9
7,9
9,4
10,2
10,3
13,1
11,3
9,9
5,9
3,2
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6577
1,7
1,7
1,9
3,7
4,6
4,5
10,0
9,5
23,0
11,8
27,6
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2832
6,8
11,2
11,7
19,4
13,3
13,7
11,5
6,4
3,6
1,9
0,5
Будівництво
1729
2,2
26,5
15,0
11,2
15,2
7,3
4,9
5,0
6,8
2,8
3,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
9389
7,8
21,1
10,7
10,1
8,4
6,7
11,6
7,8
8,5
3,9
3,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
15917
6,1
9,2
5,0
6,7
6,1
6,4
13,1
13,8
15,2
9,8
8,6
Тимчасове розміщування й організація харчування
197
31,5
30,5
6,6
13,7
10,7
1,0
2,5
0,5
1,5
1,5
Інформація та телекомунікації
1522
5,9
17,4
12,0
14,1
13,3
8,0
11,0
7,1
5,3
2,4
3,5
Фінансова та страхова діяльність
1449
1,9
6,1
1,4
2,8
3,5
3,8
9,7
11,0
11,7
17,3
30,8
Операції з нерухомим майном
910
17,5
23,7
11,9
17,1
10,9
3,1
6,9
3,7
1,1
2,5
1,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
2122
4,5
7,3
7,3
22,6
8,8
8,5
10,0
8,1
7,5
7,6
7,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2492
11,2
28,4
10,7
18,5
6,2
5,3
9,2
3,9
2,9
1,8
1,9
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9876
2,5
2,8
1,2
2,2
4,2
5,4
11,8
13,6
18,9
18,7
18,7
Освіта
32024
6,1
14,7
8,0
9,1
10,9
7,6
11,6
11,2
11,7
7,2
1,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
22010
7,8
13,3
11,7
16,0
12,4
9,9
10,8
5,7
5,3
4,2
2,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2921
13,4
13,6
9,6
13,7
12,4
8,6
11,8
7,0
4,2
3,0
2,7
Надання інших видів послуг
365
38,2
12,1
10,4
11,0
6,3
5,8
7,7
3,3
4,1
0,8
0,3
  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області