ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 23.03.2020 11:08
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року

 

Коди причин смерті за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–Y89
1426
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
22
  з них
  туберкульоз
A15–A19
5
  xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
13
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
186
  з них злоякісні
C00–C97
184
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
1
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
5
  з них цукровий діабет
E10–E14
5
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
6
  з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
4
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
7
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
887
  з них
  ішемічна хвороба серця
I20–I25
756
  алкогольна кардіоміопатія
I42.6
8
  цереброваскулярні хвороби
I60–I69
109
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
30
  з них грип і пневмонія
J10–J18
10
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
59
  з них алкогольна хвороба печінки
K70
5
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
2
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
1
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N99
3
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P07–P96
3
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
2
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
131
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
81
  з них
  транспортні нещасні випадки
V01–V99
3
  випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
1
  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
6
  випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
6
  випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
25
  навмисне самоушкодження
X60–X84
20
  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
8
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області