ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 10.03.2020 13:51
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Кіровоградській області
за ІV квартал 2019 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т.ч. реалізовано послуг, тис.грн
Розподіл обсягу реалізованих послуг за категоріями споживачів (у % до загального обсягу)
населенню
підприємствам (установам)
іншим категоріям споживачів
населенню
підприємствам (установам)
іншим категоріям споживачів
Усього
2188481,0
243298,6
1895736,4
49446,0
11,1
86,6
2,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1656114,5
53170,1
1569906,3
33038,1
3,2
94,8
2,0
Наземний і трубопровідний транспорт
49
1233532,3
37170,0
1175874,5
20487,8
3,0
95,3
1,7
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
к
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
285832,8
9177,0
264387,6
12268,2
3,2
92,5
4,3
Поштова та кур'єрська діяльність
53
к
к
к
к
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
14596,5
3839,8
10465,1
291,6
26,3
71,7
2,0
Інформація та телекомунікації
J
94169,9
36143,0
57691,1
335,8
38,4
61,3
0,3
Видавнича діяльність
58
5708,3
658,5
4777,3
272,5
11,5
83,7
4,8
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
к
к
к
к
к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
4397,8
3712,8
673,0
12,0
84,4
15,3
0,3
Телекомунікації (електрозв'язок)
61
38902,7
23820,8
15081,9
61,2
38,8
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
62
30977,8
173,4
30753,1
51,3
0,6
99,3
0,1
Надання інформаційних послуг
63
к
к
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
90700,1
6657,7
74247,9
9794,5
7,3
81,9
10,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
65861,2
8421,9
55801,7
1637,6
12,8
84,7
2,5
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
5624,3
3027,2
2589,1
8,0
53,8
46,0
0,2
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
291,8
291,8
100,0
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
39093,7
3007,8
36040,8
45,1
7,7
92,2
0,1
Наукові дослідження та розробки
72
7970,6
301,0
6183,6
1486,0
3,8
77,6
18,6
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
3066,0
16,3
2958,7
91,0
0,5
96,5
3,0
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
74
3807,7
146,3
3661,4
3,8
96,2
Ветеринарна діяльність
75
6007,1
1923,3
4076,3
7,5
32,0
67,9
0,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
148957,6
46372,4
99516,2
3069,0
31,1
66,8
2,1
Освіта
P
37174,1
34224,3
2523,6
426,2
92,1
6,8
1,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
63027,5
49123,2
13394,7
509,6
77,9
21,3
0,8
Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок
R
11131,0
3115,1
7923,8
92,1
28,0
71,2
0,8
Надання інших видів послуг
S
6748,6
2231,1
4266,0
251,5
33,1
63,2
3,7
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області