ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.02.2020 12:51
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за 2019р.
Темпи зростання (зниження), %
грудень 2019р.
до
2019р.
до 2018р.
довідково:
2018р.
до 2017р.
листопада
2019р.
грудня
2018р.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб
15,0
122,0
95,9
х
х
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
  номінальна, грн
82641
100,52
117,53
116,44
124,55
  реальна, %
х
100,12
112,53
108,24
112,75
Заборгованість із виплати заробітної плати6 - усього,  млн.грн
14,2
98,8
116,1
х
70,3
Індекс споживчих цін
х
99,6
103,6
103,67
109,08
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн
29121,2
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
79,4
85,4
102,7
102,2
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
х
106,79
120,6
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис. грн
1957593
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
115,9
85,8
Експорт товарів, млн.дол.США
608,71
х
х
129,04
123,75
Імпорт товарів, млн.дол.США
226,81
х
х
92,54
113,05
Сальдо (+, -)
381,81
х
х
х
х
Вантажооборот, млн.ткм
26945,1
102,0
98,6
103,2
98,7
Пасажирооборот, млн.пас.км
2593,4
119,2
115,0
100,8
106,6
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
19299,4
117,7
112,7
109,5
101,3
1 Дані за січень–листопад 2019р.
2 Листопад 2019р. до жовтня 2019р.
3 Листопад 2019р. до листопада 2018р.
4 Січень–листопад 2019р. до січня–листопада 2018р.
5 Січень–листопад 2018р. до січня–листопада 2017р.
6 Станом на 1 грудня.
7 Грудень 2019р. до грудня 2018р.
8 Грудень 2018р. до грудня 2017р.
9 Попередні дані.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області