ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 05.02.2020 11:12
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–грудні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
32192324,7
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
25494451,8
79,2
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2239131,5
7,0
    Переробна промисловість
С
23255320,3
72,2
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
11345590,5
35,2
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
133560,1
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
518732,1
1,6
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
612460,8
1,9
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
28286,5
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1132741,9
3,5
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
3351819,0
10,4
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4358972,2
13,5
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
6217677,5
19,3
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
480195,4
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області