ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 09.01.2020 11:09
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
29121219,7
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
23244943,9
79,8
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2051327,7
7,0
    Переробна промисловість
С
21193616,2
72,8
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
10223120,1
35,1
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
120591,6
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
481351,1
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
566462,7
1,9
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
26157,3
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1049089,6
3,6
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
3007979,9
10,3
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4086344,3
14,0
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5443314,1
18,7
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
432961,7
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області