ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 04.11.2019 16:27
 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами діяльності у 2015–2018 роках
Код за
КВЕД -2010
2015
2016
2017
2018
тис.грн
у %
до
підсумку
тис.грн
у %
до
підсумку
тис.грн
у %
до
підсумку
тис.грн
у %
до
підсумку
Промисловість1
B+C+D+Е
23479607,4
100,0
25175456,5
100,0
29578877,7
100,0
33609798,9
100,0
 Добувна промисловість
 і розроблення кар'єрів
B
1926192,4
8,2
1129572,7
4,5
2062193,8
7,0
2380240,4
7,1
 Переробна промисловість
C
18322400,4
78,0
18552647,4
73,7
21263816,3
71,9
25013739,7
74,4
  виробництво харчових продуктів,
  напоїв і тютюнових виробів
10+11+12
11488918,6
48,9
10043369,1
39,9
10550763,3
35,7
13105622,9
39,0
  текстильне виробництво,
  виробництво одягу, шкіри,
  виробів зі шкіри та інших матеріалів
13+14+15
87620,3
0,4
145397,3
0,6
136096,6
0,5
184941,5
0,6
  виготовлення виробів з деревини,
  паперу та поліграфічна діяльність
16+17+18
552315,1
2,4
524271,1
2,1
574866,0
1,9
616928,1
1,8
  виробництво коксу та продуктів
  нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
  виробництво хімічних речовин
  і хімічної продукції
20
400421,8
1,7
354411,0
1,4
582971,6
2,0
649697,0
1,9
  виробництво основних
  фармацевтичних продуктів
  і фармацевтичних препаратів
21
к
к
к
к
к
к
к
к
  виробництво ґумових
  і пластмасових виробів,
  іншої неметалевої
  мінеральної продукції
22+23
615826,4
2,6
792899,2
3,1
1069507,7
3,6
1540192,0
4,6
  металургійне виробництво,
  виробництво готових
  металевих виробів,
  крім виробництва машин та
  устатковання
24+25
2681596,2
11,4
2664060,1
10,6
2698773,4
9,1
3300401,7
9,8
  машинобудування
26+27+28+
29+30
1946692,0
8,3
2803851,7
11,1
3839653,7
13,0
4600803,4
13,7
   виробництво комп'ютерів,
   електронної та оптичної продукції
26
28912,9
0,1
115252,9
0,5
296857,3
1,0
174442,0
0,5
   виробництво електричного
   устатковання
27
337679,3
1,5
417407,7
1,6
628460,6
2,1
919035,5
2,8
   виробництво машин і устатковання,
   не віднесених до інших угруповань
28
1527268,5
6,5
2198093,7
8,7
2849805,5
9,7
3433666,6
10,2
   виробництво автотранспортних
   засобів, причепів і напівпричепів
   та інших транспортних засобів
29+30
52831,3
0,2
73097,4
0,3
64530,3
0,2
73659,3
0,2
  виробництво меблів, іншої продукції;
  ремонт і монтаж машин
  і устатковання
31+32+33
544305,2
2,3
801840,0
3,2
870113,1
2,9
975700,8
2,9
 Постачання електроенергії,
 газу, пари та кондиційованого
 повітря
D
2889551,8
12,3
5184797,1
20,6
5843262,5
19,7
5758898,8
17,1
 Водопостачання; каналізація,
 поводження з відходами
Е
341462,8
1,5
308439,3
1,2
409605,1
1,4
456920,0
1,4
1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності).
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області