ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 06.11.2019 9:55
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–вересні 2019 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
23527659,1
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
18915858,4
80,4
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1573286,1
6,7
    Переробна промисловість
С
17342572,3
73,7
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
8157907,2
34,7
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
98082,5
0,4
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
400286,9
1,7
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
454821,8
1,9
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
22348,4
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
854420,7
3,6
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2327770,8
9,9
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3667024,1
15,6
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4263826,9
18,1
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
347973,8
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області